In actie tegen laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid komt vaker voor dan je denkt. Ook veel van de mensen die WIJ Groningen dagelijks ondersteunt, hebben moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dit kan grote gevolgen hebben op hun dagelijks leven. Laaggeletterden begrijpen informatie niet goed en zijn hierdoor vaak minder zelfredzaam en minder sociaal actief dan geletterde mensen. Ook vinden laaggeletterden minder snel een baan en hebben zij minder grip op hun geldzaken en gezondheid. Daarom is aandacht voor dit thema hard nodig.

Tijdens de Week van lezen en schrijven (vrijdag 8 tot en met vrijdag 15 september) besteden de WIJ-teams in de Oosterparkwijk en Schilderwijk/Centrum extra aandacht aan laaggeletterdheid.

In de Heesterpoort en wijkcentrum bij Van Houten zijn verschillende thematafels met informatie ingericht. Daarnaast sluiten WIJ-collega’s aan bij het Ouder & Kind Café en in wijkcentrum Sint Jan om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Daarbij geven zij buurtbewoners informatie over kinderzwerfboeken en de mogelijkheden van het Taalhuis.

In de Heesterpoort en wijkcentrum bij Van Houten zijn verschillende thematafels met informatie ingericht. Daarnaast sluiten WIJ-collega’s aan bij het Ouder & Kind Café en in wijkcentrum Sint Jan om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Daarbij geven zij buurtbewoners informatie over kinderzwerfboeken en de mogelijkheden van het Taalhuis.