Voor armoede mogen we de ogen niet sluiten

Twee jaar geleden lanceerde de Voedselbank een nieuw idee: Stadjers Hand in Hand. Het begon voorzichtig als proef, maar het blijkt een succes. De formule is simpel en doeltreffend: Groningers die grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, worden in contact gebracht met mensen die zich financieel goed kunnen redden. Zodat ze met elkaar meeleven. Ze zien elkaar bijvoorbeeld elke week, en juist dankzij de onverwachte combinatie pakt het contact vaak vruchtbaar uit. Mensen komen weer buiten hun eigen kringetje. Ze kunnen elkaar verrassen, bemoedigen, steunen met de tips of goede raad. En dat zonder belerend te zijn, gewoon de solidariteit van stadgenoten onder elkaar. Dat werkt twee kanten op, want vaak ervaren ook de coaches het contact als een verrijking.

Onverteerbaar
Mirjam Nagelmaker is de projectleider van het initiatief. Ze loopt al heel wat jaren mee in Groningen en is ook nauw betrokken bij de Voedselbank. Want de harde werkelijkheid dat er ook nu nog zoveel armoede heerst in de stad, is voor haar onverteerbaar. ‘Dagelijks heb ik te maken met gezinnen die in armoede leven. De trieste waarheid is dat er nu gemiddeld 840 gezinnen afhankelijk zijn van wat de Voedselbank kan leveren. Mensen die niet buiten de Voedselbank kunnen, omdat er anders domweg geen eten is voor hen en de kinderen.’
Dit zijn dus de echte minima-gezinnen, de mensen om wie het gaat bij Stadjers Hand in Hand.

Met ons project kunnen we ze niet voorzien van eten of non-food producten. Maar we kunnen deze mensen wel de hand reiken, en als dat nodig is meegaan in hun traject.

Kerstfeest
‘De zomer is al even voorbij, dus wij denken al volop na over de kerstdagen. De ervaring leert dat veel van zulke gezinnen helemaal geen kerstfeest vieren. Ze houden zich groot en zeggen: ‘Nee hoor, daar doen wij niet aan’. Maar wie ze echt kent, weet waarom ze geen familie of vrienden uitnodigen: omdat er geen eten is. Te triest voor woorden, maar wel de realiteit in onze eigen stad.

Nu is de gemeente actief met het project Kansrijk Oost. Zij en wij hebben een duidelijke intentie: laten we proberen om Groningen armoedevrij te maken. Een prachtig initiatief! Wat zou het mooi zijn als we met elkaar de Voedselbank een handje konden helpen. Bijvoorbeeld door vast allerlei extra’s te verzamelen voor de komende kerst!’