Grote posteractie WIJ Groningen

Met een grote posteractie in alle wijken in de stad Groningen wijzen we bewoners op de ondersteuning die we bieden. Na de maatregelen van het kabinet vindt de ondersteuning op een andere manier plaats: via de mail of telefoon en WIJ-medewerkers gaan op huisbezoek als het echt nodig is.

In alle wijken komen grote posters te hangen met de uitnodiging voor bewoners om contact te blijven zoeken met WIJ Groningen als ze een vraag hebben of ondersteuning zoeken. “Onze bewoners weten ons nog steeds te vinden”, zegt Mirjam Kuin, bestuurder van WIJ Groningen. “Locaties zijn weliswaar sinds 16 maart jl. niet toegankelijk voor bewoners, maar wij zijn wel bereikbaar via telefoon en mail. Daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Met deze actie willen wij juist die bewoners attenderen die nog geen ervaring met WIJ hebben en mogelijkerwijze in de problemen komen nu bijvoorbeeld de spanningen in huis hoog op kunnen lopen.”

Ook op andere fronten zijn wij zeer nadrukkelijk bezig met vragen van bewoners. Zo is WIJ Groningen een belangrijke schakel voor de hulp van kinderen uit kwetsbare gezinnen, die ondergebracht worden op de noodopvang van scholen. Ook de jeugd- en straatwerkers zijn zeven dagen per week in de wijken actief om de jeugd te wijzen op o.a. het verbod op groepsvorming of een aanspreekpunt te zijn voor eenzame ouderen die een praatje willen maken.

“We merken dat de behoefte voor ondersteuning groeiende is, nu de maatregelen voortduren en mogelijkerwijze verlengd worden. Vandaar onze posteractie. Wij nodigen de bewoners van de stad Groningen uit om ons te bellen of te mailen op het moment dat zij daar behoefte aan hebben”, aldus Mirjam Kuin.

De posters komen te hangen op zichtbare plekken in de wijken. “Zo hoop ik dat de filiaalhouders van de grote supermarkten ons ter wille zijn om onze posters een plekje in hun supermarkt te gunnen, vanwege het maatschappelijke belang om de bewoners optimaal te ondersteunen.”

Vergrootglas

Jouw WIJ-team:

  • Vul uw postcode en huisnummer in (zonder toevoeging) en druk op enter