Goede eerste ervaringen met proefproject Gezinsverzorger

De eerste ervaringen met het proefproject ‘Gezinsverzorger’ zijn goed. Dat blijkt uit een rapport van WIJ Groningen. De gezinsverzorger helpt voor langere tijd kwetsbare gezinnen en voorkomt daarmee dat deze gezinnen intensievere zorg moeten aanvragen. In het eerste jaar van dit project zijn de drie gezinsverzorgers betrokken geweest bij 21 gezinnen. De meeste aanmeldingen voor een gezinsverzorger kwamen in 2022 uit Beijum (zeven gezinnen), Selwerd (vier gezinnen) en Corpus Den Hoorn (drie gezinnen). Lees er meer over in de brief aan de raad.