Mensen met ernstige psychische klachten

Ken je iemand die ernstige psychische klachten heeft? Of heb je zelf psychische klachten? Neem dan contact op met het WIJ-team bij jou in de buurt.

Verplichte zorg

Soms moet iemand verplicht zorg krijgen als hij of zij een gevaar voor zichzelf of anderen vormt. Tot nu toe was een verplichte opname in een instelling de enige beschikbare oplossing. Zo’n verplichte opname kan niet zomaar.

Nieuwe wet, betere zorg

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) ingegaan. WIJ Groningen voert een deel van deze wet uit. Wat verandert er? De zeggenschap van mensen met psychische klachten, en hun familie, is beter geregeld. Ook is er meer aandacht voor het voorkomen van en de samenwerking binnen de onvrijwillige zorgverlening.

Gesprek

Een medewerker van WIJ Groningen gaat altijd in gesprek over welke vrijwillige zorg mogelijk is en als het echt niet anders kan, welke verplichte zorg nodig is. Zorgverleners van andere organisaties zijn verplicht om goed samen te werken met ons om de zorg zo passend mogelijk aan te bieden en te organiseren. De zorg wordt aangeboden waar iemand verblijft. Dat kan thuis zijn, bij de zorgaanbieder of bijvoorbeeld in een ziekenhuis voor het toedienen van verplichte medicatie. Pas als deze maatregelen niet voldoende zijn, kan gekozen worden voor een verplichte opname.

Vertrouwenspersoon

De WvGGZ regelt dat je altijd recht hebt om je te laten vertegenwoordigen door een patiëntenvertrouwenspersoon. De familie en andere naasten hebben recht op een familievertrouwenspersoon.

Acuut gevaar

In geval van een crisis, bel je 112. Na je melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

Nazorg

Nadat iemand de verplichte zorg heeft gekregen, kijkt de WIJ-medewerker eerst wat deze inwoner nodig heeft om weer helemaal mee te doen aan de samenleving. Bijvoorbeeld het regelen van inkomen, huisvesting en dagbesteding. Door deze maatregelen te nemen, verkleinen we de kans dat er op korte termijn opnieuw onvrijwillige zorg nodig is.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Kom dan langs bij het WIJ-team bij jou in de buurt. Je kunt ook contact opnemen met het telefoonnummer 050 367 6770 of mail naar meldingenwvggz@wij.groningen.nl.

Vergrootglas

Jouw WIJ-team:

  • Vul uw postcode en huisnummer in (zonder toevoeging) en druk op enter