Gezondheid en Welzijn

Wil je zelfstandig blijven wonen, maar lukt dat niet zonder wat hulp? Wil je graag meer mensen ontmoeten? Heb je ondersteuning nodig op het gebied van het huishouden, je mobiliteit, vervoer, wonen, werk of gezondheid? Neem dan contact op met het WIJ-team in je omgeving, dan kunnen we de situatie bespreken. Samen met jou bekijkt een WIJ-medewerker waar de knelpunten zitten, en wat een goede oplossing zou zijn.

Wij gaan ervan uit dat iedereen in het leven zijn eigen keuzes wil maken. Zelfredzaamheid is een groot goed. Wat je (nog) wél kan is belangrijker dan wat niet meer lukt. Zijn er tijdelijk moeilijke omstandigheden of spelen er meerdere problemen in hetzelfde gezin? Dan proberen we die als geheel aan te pakken. Daarbij hanteren we het principe ‘één huishouden, één plan, één regisseur’. Wel hebben we onze specialisten en werken we steeds met allerlei organisaties samen.  Zodat je niet telkens opnieuw bij verschillende mensen hoeft aan te komen met je verhaal.

Man zit peinzend achter zijn laptop.

Hoe is het geregeld?

Woon je thuis maar kun je daarbij niet zonder een zekere ondersteuning, dan is ook dat geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is (deels) verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking, of mensen met...

Ouder echtpaar kijkt elkaar liefdevol aan terwijl zij op een schommel zit

Wmo en voorzieningen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen te helpen, zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en volop deel kan nemen aan de maatschappij. Daar gaat het om. Dus zit je ergens mee, dan zullen we eerst...

Vrouw in rolstoel kijkt samen met een andere vrouw de verte in

Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die voor een ander zorgt die langdurig ziek is of een handicap heeft. Dat kan een huisgenoot zijn, een partner of familielid, een vriend of vriendin, buurman of buurvrouw. Mantelzorg doe je uit vrije wil. Omdat je de...

De Vinkmobiel van Stichting Welmobiel op straat in actie

Vervoer en mobiliteit

Let op: tijdens de feestdagen hanteren vervoerders andere tijden en reserveringsmogelijkheden. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande flyers. Reizen tijdens de feestdagen met UVO Reizen tijdens de feestdagen Connexxion Buurttaxi Sommige...

Groene dweil op een houten vloer

Huishoudelijke hulp

  Heb je hulp nodig bij het huishouden? Bijvoorbeeld iemand die je helpt met schoonmaken? Of iemand die helpt opruimen, of de afwas doet? Heb je geen huisgenoten die het zouden kunnen doen? Dan kun je natuurlijk gewoon zelf een...