MEESTGESTELDE VRAGEN 2018

Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld?

De tegemoetkoming is een vergoeding voor de bijzondere extra kosten (meerkosten) die chronisch zieken en mensen met een beperking maken en is bedoeld voor Stadjers die van maximaal 120% van het minimum moeten rondkomen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming voor 2018 is € 330,-

Wanneer komt u in aanmerking?

1. u op het moment van aanvragen in de gemeente Groningen woont;
2. én u aan onderstaande inkomensvoorwaarde voldoet:

GezinssituatieBruto jaarinkomen
Alleenstaande (ouder)zonder pensioenmaximaal € 16.967,-
Alleenstaande (ouder)met pensioenmaximaal € 17.690,-
Gehuwd / samenwonendzonder pensioenmaximaal € 24.238,-
Gehuwd / samenwonendmet pensioenmaximaal € 24.442,-

3. én uw zorgverzekering heeft u in 2017 uw verplicht eigen risico van uw zorgverzekering van € 385,00 in rekening gebracht;
of u kunt aantonen dat u door uw chronische ziekte of beperking extra kosten (€ 385,00 of meer) hebt gemaakt.
4. én u ook één van onderstaande indicaties of verstrekkingen hebt. Deze indicaties of verstrekkingen moeten geheel of gedeeltelijk geldig zijn in 2017 en zijn afgegeven voor een aaneengesloten periode van tenminste 6 maanden.

 

Welke indicaties of verstrekkingen worden bedoeld?

 • U hebt één of meerdere voorziening(en) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet op de Jeugdzorg/Jeugdwet afgegeven door de gemeente Groningen of een andere gemeente;
 • of u hebt een geldige indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz);
 • of u hebt een door de gemeente Groningen of andere gemeente verstrekte gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier;
 • of u kreeg in 2017 bijzondere bijstand voor een van de volgende kosten:
  • bewassing;
  • kledingslijtage;
  • stookkosten;
  • maaltijdvoorziening;
 • of u hebt de collectieve aanvullende zorgverzekering Garantverzorgd 3 bij zorgverzekeraar Menzis of een aanvullende zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking bij Menzis of een vergelijkbare dekking bij een andere ziektekostenverzekeraar.

Hebt u geen van bovenstaande indicaties of verstrekking?

Dan kunt u toch een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u een chronische ziekte of beperking in 2017 had gedurende ten minste 6 aaneengesloten maanden. Als bewijs heeft u dan een verklaring nodig van uw huisarts of specialist.

De verklaring die u hiervoor moet laten invullen en ondertekenen kunt u hier downloaden of ophalen bij uw WIJ-team.

Welke bewijzen moet u meesturen?

1.    Een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitsbewijs (en als dit van toepassing is van uw eventuele partner en kind(eren);
2.    én een kopie van de inkomensverklaring 2017 van de Belastingdienst van uzelf (en van uw eventuele partner);
3.    én een kopie van uw indicatie (of een verklaring van uw huisarts of specialist);
4.    én een kopie bewijs dat bij u het volledig verplicht eigen risico van € 385,- van uw zorgverzekering in rekening is gebracht
-    of een kopie van de nota(’s) van de extra kosten van vraag 4 op het aanvraagformulier.

Het gaat om een officieel bewijs van uw zorgverzekeraar met daarop uw naam, het bedrag van het verplicht eigen risico dat in rekening is gebracht en het jaar (2017) waarin dat in rekening gebracht is.
Staan er op het bewijs dat u van uw verzekeraar krijgt andere gegevens of zorgkosten dan mag u die onleesbaar maken.  Deze zijn voor uw aanvraag niet nodig.

Soms is het mogelijk om in te loggen op de website van uw zorgverzekeraar. Hier kunt u zien wat het eigen risico is dat in rekening is gebracht. Hiervan kan een zogenaamde printscreen of print gemaakt worden. Ook dit kan naar ons verstuurd worden als bewijs.

In verband met uw privacy worden gegevens die niet van belang zijn voor uw aanvraag door ons niet bewaard.

Hoe komt u aan een inkomensverklaring?

U kunt uw inkomensverklaring (IB60) zelf downloaden: mijn.belastingdienst.nl.
U kunt een inkomensverklaring voor 2017 downloaden als u geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te doen over 2017.

 • Moet u wel aangifte doen? Dan is de inkomensverklaring vanaf eind april beschikbaar.

Downloaden doet u zo:

 • Log in op mijn.belastingdienst.nl met uw DigiD.
 • Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
 • Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt hebben.
 • Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
 • Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'. Er opent een pdf die u kunt opslaan of afdrukken.

Telefonisch opvragen kan ook:

 • Bel met de Belastingtelefoon: 0800 0543
 • Houd uw Burgerservicenummer bij de hand hebben als u belt
 • Binnen een week ontvangt u de verklaring

Hoe vaak kan de tegemoetkoming worden aangevraagd?

De tegemoetkoming kan eenmaal per jaar worden aangevraagd. Aanvragen doet men op basis van gegevens van het jaar ervoor. Dus in 2018 kan men aanvragen voor een tegemoetkoming over meerkosten door een chronische ziekte of beperking gemaakt in 2017.

Tot wanneer kan men nog aanvragen?

Men kan in 2018 aanvragen tussen 1 mei en 1 december. Wij vragen de aanvrager het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bewijsstukken zo snel mogelijk op te sturen. Aanvragen ingediend na 30 november 20187 worden niet in behandeling genomen.
Na het insturen van het formulier wordt de aanvraag gecontroleerd. Als er nog gegevens ontbreken, zullen wij deze bij de aanvrager opvragen. Als alles compleet is, krijgt de aanvrager zo spoedig mogelijk bericht.

Is de tegemoetkoming persoonlijk of per huishouden?

De tegemoetkoming kan per persoon aangevraagd worden. Aanvrager moet hiervoor per persoon een aanvraagformulier invullen . Ook als de aanvrager gehuwd is of samenwoont. Bij aanvragen voor minderjarige kinderen, vult de aanvrager per kind een apart aanvraagformulier in. Per aanvraagformulier moeten ook álle bewijsstukken worden insturen.

Kan ik de tegemoetkoming ook aanvragen voor mijn kind?

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Heeft uw kind een chronische ziekte of beperking? En heeft u daardoor extra kosten moeten maken die niet op een andere manier vergoed worden? Dan kunt u, als u ook voldoet aan de andere voorwaarden, een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u die extra kosten (€ 385,- of meer) gemaakt hebt.

Geldt een uitkering ook als bewijs voor mijn chronische ziekte of handicap?

Nee, een uitkering zoals een Wajong , WIA, WAO of Ziektewet uitkering is geen geldig bewijs voor een chronische ziekte of beperking.

Moet u het inkomen van de ouder(s) meerekenen voor een meerderjarig kind dat nog thuis woont?

Nee, het inkomen van de ouders telt in die situatie niet mee.

Hebben nabestaanden nog recht op de tegemoetkoming?

Alleen als de aanvrager is overleden na de dag dat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen wordt de aanvraag nog beoordeeld.

U bent verhuisd buiten Groningen, hebt u dan nog recht op de tegemoetkoming?

Alleen als u woonachtig was in Groningen op en voor de dag dat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt de aanvraag nog beoordeeld.

Mag u uw bankrekeningnummer (het IBAN) dat bij de gemeente bekend is wijzigen op het aanvraagformulier?

Hebt u een formulier ontvangen waarop het IBAN al is ingevuld?

 • Als u een uitkering ontvangt van de gemeente, mag het IBAN niet worden gewijzigd.
 • Als u onder bewind staat (bijvoorbeeld bij de Kredietbank), mag het IBAN niet worden gewijzigd.
 • Alleen als bovenstaande niet van toepassing is, dan mag u het IBAN veranderen.

Waarom moet u elk jaar opnieuw aanvragen?

Jaarlijks wordt de tegemoetkoming opnieuw bekeken door de gemeente Groningen.

U wist niet van deze regeling. Kunt u dan de tegemoetkoming 2017 nog aanvragen?

Nee. De regeling geldt per jaar en kan alleen in het lopende jaar worden aangevraagd en alleen binnen de voor dat jaar vastgestelde periode. Achteraf aanvragen kan niet.

Hoe komt u aan het aanvraagformulier?

Als u het formulier niet automatisch toegestuurd hebt gekregen van de gemeente Groningen, dan kunt u het formulier ophalen bij het WIJ-team of hier downloaden.

Waar moet het ingevulde formulier naar toegestuurd?

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u, samen met de bewijsstukken zo snel mogelijk in een envelop naar:

Gemeente Groningen
Wmo Meerkostenregeling
Locatie Kreupelstraat
Antwoordnummer 374
9700 WB  Groningen

Een postzegel is niet nodig.
Aanvragen ingediend na 30 november 2018 worden niet in behandeling genomen.

Kan het formulier en de bewijsstukken ook digitaal ingestuurd worden?

Nee, in verband met zowel de privacywetgeving als de verwerking van de aanvraag kunnen de formulieren en bewijstukken niet digitaal ingestuurd worden. Zij moeten per post naar het bovengenoemde antwoordnummer.

Hebt u nog vragen over de regeling?

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Lees de toelichting of ga naar het WIJ-team bij u in de buurt.
Aanvraagformulieren zijn op te halen bij uw WIJ-team of te downloaden.

Hebt u vragen over de ingediende aanvraag?

Dan kunt u bellen met het telefoonnummer 050 367 5000 van de gemeente. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.