TEGEMOETKOMING AANNEMELIJKE MEERKOSTEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN BEPERKTEN 2017

De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen met de laagste inkomens die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking.

Aanvragen 2017 niet meer mogelijk

U kunt nu niet meer aanvragen. Voor 2017 kon de tegemoetkoming worden aangevraagd tussen 1 april en uiterlijk 30 november. Na 30 november 2017 is het niet meer mogelijk de tegemoetkoming voor 2017 alsnog aan te vragen. Formulieren ingestuurd na 30 november, neemt de gemeente niet meer in behandeling.

De regeling geldt per jaar en kan alleen in het lopende jaar worden aangevraagd en alleen binnen de voor dat jaar vastgestelde periode. Achteraf aanvragen is niet mogelijk.

De Meerkostenregeling Chronisch zieken en beperkten 2018

Op dit moment wordt hard gewerkt om de Meerkostenregeling Chronisch zieken en beperkten ook voor 2018 te kunnen aanbieden. De regeling zal er waarschijnlijk wat anders uit gaan zien.
Om de regeling meer op de doelgroep toe te spitsen zal de regeling gekoppeld worden aan het eigen risico van de zorgverzekering. Of het daarbij gaat om het volledig of gedeeltelijk betaald hebben van het maximale eigen risico moet nog door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld. Daarbij zal ook een besluit genomen moeten worden over wat te doen met aanvragen van inwoners die hieraan niet kunnen voldoen, zoals kinderen. We verwachten dat dit begin april bekend zal zijn.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.