TEGEMOETKOMING AANNEMELIJKE MEERKOSTEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN BEPERKTEN 2018

Ook in 2018 kunnen inwoners van de gemeente Groningen met een chronische ziekte of beperking in de gemeente Groningen een tegemoetkoming voor aannemelijke meerkosten aanvragen. De tegemoetkoming is bedoeld om mensen met de laagste inkomens, die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen.

In 2018 kan de tegemoetkoming worden aangevraagd tussen 1 mei en 30 november. Het gaat om extra kosten gemaakt in 2017.

Vorig jaar al een tegemoetkoming gehad?

Dan krijgt u dit jaar begin mei automatisch een aanvraagformulier thuisgestuurd. We vragen u hierop te wachten om onnodige dubbele aanvragen te voorkomen.

Hebt u nog niet eerder aangevraagd?

Dan kunt u vanaf 14 mei 2018 hier een aanvraagformulier downloaden. Vanaf die datum is het formulier ook verkrijgbaar bij uw WIJ-team. Kijk voor adressen en openingstijden op Wij in de wijk of bel 050 367 42 00.

De hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming in 2018 is € 330,-.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als:

1.    u op het moment van aanvragen in de gemeente Groningen woont;
2.    én u aan onderstaande inkomensvoorwaarde voldoet:

GezinssituatieBruto jaarinkomen
Alleenstaande (ouder)zonder pensioenmaximaal € 16.967,-
Alleenstaande (ouder)met pensioenmaximaal € 17.690,-
Gehuwd / samenwonendzonder pensioenmaximaal € 24.238,-
Gehuwd / samenwonendmet pensioenmaximaal € 24.442,-

3.    én u hebt in 2017 uw verplicht eigen risico van uw zorgverzekering (€ 385,-) geheel betaald - of als u kunt aantonen dat u door uw chronische ziekte of beperking extra kosten (€ 385,- of meer) hebt gemaakt die niet op andere wijze vergoed worden;
4.    én u ook één van onderstaande indicaties of verstrekkingen hebt. Deze indicaties of verstrekkingen moeten geheel of gedeeltelijk geldig zijn in 2017 en zijn afgegeven voor een aaneengesloten periode van tenminste 6 maanden.

Het gaat om één van onderstaande indicaties of verstrekkingen:

 • U hebt één of meerdere voorziening(en) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet op de Jeugdzorg/Jeugdwet afgegeven door de gemeente Groningen of een andere gemeente.
 • U hebt een geldige indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
 • U hebt een door de gemeente Groningen of andere gemeente verstrekte gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier.
 • U kreeg in 2017 bijzondere bijstand voor een van de volgende kosten:

-    bewassing;
-    kledingslijtage;
-    stookkosten;
-    maaltijdvoorziening.

 • U hebt de collectieve aanvullende zorgverzekering Garantverzorgd 3 bij zorgverzekeraar Menzis of een aanvullende zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking bij Menzis of een vergelijkbare dekking bij een andere ziektekostenverzekeraar.

Hebt u geen van bovenstaande indicaties of verstrekking?

Dan kunt u toch een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u een chronische ziekte of beperking in 2017 had gedurende tenminste 6 aaneengesloten maanden. Als bewijs hebt u dan een verklaring nodig van uw huisarts of specialist. De verklaring die u hiervoor moet laten invullen en ondertekenen kunt u vanaf 14 mei 2018 hier downloaden of ophalen bij uw WIJ-team.

Kinderen

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Heeft uw kind een chronische ziekte of beperking? En hebt u daardoor extra kosten moeten maken die niet op een andere manier vergoed worden? Dan kunt u, als u ook voldoet aan de andere voorwaarden, een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u in 2017 extra kosten (€ 385,- of meer) gemaakt hebt.

Bewijs meesturen

Bij het aanvraagformulier moet u in ieder geval inleveren:

 • een kopie van de voor- én achterkant van uw identiteitsbewijs;
 • én een kopie van de inkomensverklaring 2017 van de Belastingdienst van uzelf (en van uw eventuele partner). Alleen als u in 2017 het hele jaar een bijstandsuitkering hebt ontvangen, hoeft dit niet;
 • én een kopie van uw indicatie (of een verkklaring van huisarts of specialist);
 • én een kopie bewijs dat bij u in 2017 het volledig verplicht eigen risico van € 385,- van uw zorgverzekering in rekening is gebracht;
  (of een kopie van de nota(’s) van de extra kosten van vraag 4c van het aanvraagformulier).

Zonder deze bewijzen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanvragen

De tegemoetkoming kan eenmaal per jaar worden aangevraagd en wordt in een keer uitbetaald. Aanvragen in 2018 doet u op basis van gegevens van 2017. Het gaat om extra kosten gemaakt in 2017.

In 2018 kan de tegemoetkoming alleen worden aangevraagd tussen 1 mei en 30 november. Uiterlijk 30 november moet de aanvraag bij de gemeente binnen zijn. Alle aanvragen die op of na 1 december zijn ingeleverd worden niet meer in behandeling genomen.

Vanaf 14 mei 2018 kunt u hier een aanvraagformulier downloaden of ophalen bij uw WIJ-team. Kijk voor adressen en openingstijden op Wij in de wijk of bel 050 367 42 00.

Aanvraagformulier opsturen

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u, samen met de bewijsstukken naar:

Gemeente Groningen
Wmo Meerkostenregeling
Locatie Kreupelstraat
Antwoordnummer 374
9700 WB  Groningen

(een postzegel is niet nodig)

Niet digitaal insturen

In verband met zowel de privacywetgeving als de verwerking van uw aanvraag kunt u de formulieren en bewijstukken niet digitaal insturen. U kunt ze alleen per post opsturen naar bovengenoemde postbus.

Aanvragen ingediend na vrijdag 30 november 2018 worden niet in behandeling genomen.

Hebt u toch nog vragen over de regeling?

Of hebt u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan gerust contact op met het WIJ team bij u in de buurt. Het dichtstbijzijnde WIJ team vindt u op deze website onder het tabblad Wij in de wijk. Of via het telefoonnummer 050 367 42 00.

Hebt u vragen over uw ingediende aanvraag?

Dan kunt u vanaf 1 mei bellen met de gemeente via telefoonnummer 050 367 5000, maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.