TEGEMOETKOMING AANNEMELIJKE MEERKOSTEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN BEPERKTEN 2018

Ook in 2018 kunnen inwoners van de gemeente Groningen met een chronische ziekte of beperking in de gemeente Groningen een tegemoetkoming voor aannemelijke meerkosten aanvragen. De tegemoetkoming is bedoeld om mensen met de laagste inkomens, die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen.

In 2018 kan de tegemoetkoming worden aangevraagd tussen 1 mei en 30 november. Het gaat om extra kosten gemaakt in 2017.

Vorig jaar al een tegemoetkoming gehad?

Dan hebt u dit jaar, begin mei, automatisch een aanvraagformulier thuisgestuurd gekregen. Als u dat hebt ingevuld en opgestuurd, kunt u dit jaar niet nogmaals aanvragen. Aanvragen kan slechts eenmaal per jaar.

Hebt u nog niet eerder aangevraagd?

Dan kunt hier een aanvraagformulier downloaden. Het formulier is ook verkrijgbaar bij uw WIJ-team. Kijk voor adressen en openingstijden op Wij in de wijk of bel 050 367 42 00.

Lees bij het invullen van het aanvraagformulier eventueel ook de toelichting.

De hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming in 2018 is € 330,-.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als:

1. u op het moment van aanvragen in de gemeente Groningen woont;
2. én u aan onderstaande inkomensvoorwaarde voldoet:

GezinssituatieBruto jaarinkomen
Alleenstaande (ouder)zonder pensioenmaximaal € 16.967,-
Alleenstaande (ouder)met pensioenmaximaal € 17.690,-
Gehuwd / samenwonendzonder pensioenmaximaal € 24.238,-
Gehuwd / samenwonendmet pensioenmaximaal € 24.442,-

3. én uw zorgverzekering heeft u in 2017 uw verplicht eigen risico van uw zorgverzekering van € 385,00 in rekening gebracht;
of u kunt aantonen dat u door uw chronische ziekte of beperking extra kosten (€ 385,00 of meer) hebt gemaakt.

Het gaat om een officieel bewijs van uw zorgverzekeraar met daarop uw naam, het bedrag van het verplicht eigen risico dat in rekening is gebracht en het jaar (2017) waarin dat in rekening gebracht is.
Staan er op het bewijs dat u van uw verzekeraar krijgt andere gegevens of zorgkosten dan mag u die onleesbaar maken. Deze zijn voor uw aanvraag niet nodig.

Soms is het mogelijk om in te loggen op de website van uw zorgverzekeraar. Hier kunt u zien wat het eigen risico is dat in rekening is gebracht. Hiervan kan een zogenaamde printscreen of print gemaakt worden. Ook dit kan naar ons verstuurd worden als bewijs.

In verband met uw privacy worden gegevens die niet van belang zijn voor uw aanvraag door ons niet bewaard.

4. én u ook één van onderstaande indicaties of verstrekkingen hebt. Deze indicaties of verstrekkingen moeten geheel of gedeeltelijk geldig zijn in 2017 en zijn afgegeven voor een aaneengesloten periode van tenminste 6 maanden.

Het gaat om één van onderstaande indicaties of verstrekkingen:

 • U hebt één of meerdere voorziening(en) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet op de Jeugdzorg/Jeugdwet afgegeven door de gemeente Groningen of een andere gemeente.
 • U hebt een geldige indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
 • U hebt een door de gemeente Groningen of andere gemeente verstrekte gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier.
 • U kreeg in 2017 bijzondere bijstand voor een van de volgende kosten:

- bewassing;
- kledingslijtage;
- stookkosten;
- maaltijdvoorziening.

 • U hebt de collectieve aanvullende zorgverzekering Garantverzorgd 3 bij zorgverzekeraar Menzis of een aanvullende zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking bij Menzis of een vergelijkbare dekking bij een andere ziektekostenverzekeraar.

Hebt u geen van bovenstaande indicaties of verstrekking?

Dan kunt u toch een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u een chronische ziekte of beperking in 2017 had gedurende tenminste 6 aaneengesloten maanden. Als bewijs hebt u dan een verklaring nodig van uw huisarts of specialist. De verklaring die u hiervoor moet laten invullen en ondertekenen, kunt u hier downloaden of ophalen bij uw WIJ-team.

Kinderen

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Heeft uw kind een chronische ziekte of beperking? En hebt u daardoor extra kosten moeten maken die niet op een andere manier vergoed worden? Dan kunt u, als u ook voldoet aan de andere voorwaarden, een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u in 2017 extra kosten (€ 385,- of meer) gemaakt hebt.

Bewijs meesturen

Bij het aanvraagformulier moet u in ieder geval inleveren:

 • een kopie van de voor- én achterkant van uw identiteitsbewijs;
 • én een kopie van de inkomensverklaring 2017 van de Belastingdienst van uzelf (en van uw eventuele partner). Alleen als u in 2017 het hele jaar een bijstandsuitkering hebt ontvangen, hoeft dit niet;
 • én een kopie van uw indicatie (of een verklaring van huisarts of specialist);
 • én een kopie bewijs dat bij u in 2017 het volledig verplicht eigen risico van € 385,- van uw zorgverzekering in rekening is gebracht;
  (en/of een kopie van de nota(’s) van de extra kosten van vraag 4 van het aanvraagformulier).

Zonder deze bewijzen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Hebt u het verplicht eigen risico niet volledig betaald?

Hebt u door een chronische ziekte of beperking in 2017 extra kosten (€ 385,- of meer) gemaakt die niet op andere wijze vergoed worden? Maar hebt u het verplicht eigen risico, om welke reden dan ook, niet volledig betaald? Dan wordt van u gevraagd om met nota’s (betalingsbewijzen, bonnetjes) aan te tonen dat er in 2017 voor minimaal € 385,- aan kosten gemaakt zijn. Het gaat om het totaal aan gemaakte kosten, inclusief het deel eigen risico dat u al wel betaald hebt.

Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de kosten voor dieet, hulpmiddelen (o.a. speciale aangepaste brillen, rollator, rolstoel, sta-op hulp, hoog-laagbed, krukken, scootmobiel, douchestoel, alarmeringsapparaat, aangepaste fiets en driewielers), extra kleding/ beddengoed, verwarming, vervoer, eigen bijdrage (bijvoorbeeld medicijnen, CAK, was- en strijkservice en huishoudelijke hulp), medicijnen die niet meer vergoed worden, fysiotherapie en bewassen van kleding en overige kosten die hier niet genoemd zijn.

Aanvragen

De tegemoetkoming kan eenmaal per jaar worden aangevraagd en wordt in een keer uitbetaald. Aanvragen in 2018 doet u op basis van gegevens van 2017. Het gaat om extra kosten gemaakt in 2017.

In 2018 kan de tegemoetkoming alleen worden aangevraagd tussen 1 mei en 30 november. Uiterlijk 30 november moet de aanvraag bij de gemeente binnen zijn. Alle aanvragen die op of na 1 december zijn ingeleverd worden niet meer in behandeling genomen.

U kunt hier een aanvraagformulier downloaden of ophalen bij uw WIJ-team. Kijk voor adressen en openingstijden op Wij in de wijk of bel 050 367 42 00. Zie eventueel ook de toelichting die bij het aanvraagformulier hoort.

Aanvraagformulier opsturen

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u, samen met de bewijsstukken naar:

Gemeente Groningen
Wmo Meerkostenregeling
Locatie Kreupelstraat
Antwoordnummer 374
9700 WB Groningen

(een postzegel is niet nodig)

Niet digitaal insturen

In verband met zowel de privacywetgeving als de verwerking van uw aanvraag kunt u de formulieren en bewijstukken niet digitaal insturen. U kunt ze alleen per post opsturen naar bovengenoemde postbus.

Aanvragen ingediend na vrijdag 30 november 2018 worden niet in behandeling genomen.

Hebt u toch nog vragen over de regeling?

In Meestgestelde vragen vindt u meer informatie. Of hebt u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan gerust contact op met het WIJ team bij u in de buurt. Het dichtstbijzijnde WIJ team vindt u op deze website onder het tabblad Wij in de wijk. Of via het telefoonnummer 050 367 42 00.

Hebt u vragen over uw ingediende aanvraag?

Dan kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 050 367 5000, maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.