SCHULDHULPVERLENING

Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Groningen. Daarnaast kunt u eventueel naar het Juridisch Loket of maatschappelijk werk voor advies. Deze instanties kunnen u helpen of in contact brengen met een schuldhulpverlener.

Wat gaan ze doen?

De mensen van de schuldhulpverlening brengen uw situatie in kaart en treffen een regeling met uw schuldeisers. Een hulpverleningstraject duurt meestal een aantal jaren. Soms is het nodig dat de schuldhulpverleners tijdelijk uw inkomen beheren. Zij zorgen dan voor de aflossing van uw schulden. Soms moet u bijvoorbeeld ook uw huis of uw auto verkopen. Of uw mobiele telefoon wegdoen.

Hoe regel ik hulp?

Voor schuldhulpverlening van de gemeente komt u in aanmerking als u (dreigende) schulden heeft die u niet zelf kunt oplossen. U moet wel ingeschreven staan in de gemeente en een eigen inkomen hebben.

U kunt bij de Kredietbank van de gemeente Groningen informeren over de mogelijkheden van schuldhulpverlening.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.