PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunt u ondersteuning of begeleiding inkopen, bij wie u maar wilt. U kunt dus zelf een aanbieder uitkiezen. Dat mag ook een mantelzorger zijn. Het kan prettig zijn als u dit zelf bepaalt. Op die manier kunt u de ondersteuning beter afstemmen op uw persoonlijke situatie.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw PGB. De PGB-houder krijgt zelf geen geld meer in handen. Het budget gaat naar de SVB. De PGB-houder kan de facturen van zijn hulpverlener bij de SVB declareren. De SVB controleert de rekeningen en betaalt uw aanbieder(s) met het geld uit uw PGB. Dit heet trekkingsrecht.

Over het PGB betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. U krijgt eens per 4 weken een acceptgiro voor uw eigen bijdrage van het Centraal administratie kantoor (CAK) in Den Haag. Deze eigen bijdrage mag niet uit het PGB worden betaald. De gemeente Groningen kent geen 'vrij besteedbaar bedrag'. Dat betekent dat het PGB alleen en uitsluitend gebruikt mag worden voor de inkoop van zorg. Alle ander kosten, bijvoorbeeld administratiekosten of reiskosten voor de hulp, moet de PGB-houder zelf betalen. Dat geldt ook voor vergoedingen voor verlof- en feestdagen.

Hebt u nog geen PGB, maar wilt u meer weten? Download hier het informatieblad PGB (pdf 116 kB).

Als u de ondersteuning als PGB wilt ontvangen, vragen wij u een Persoonlijk PGB-plan op te stellen. De gemeente heeft een voorbeeld Persoonlijk plan PGB en een voorbeeld persoonsgebonden budgetplan opgesteld dat u hiervoor kunt gebruiken.

Wilt u meer weten over het PGB-beleid of bent u op zoek naar de PGB-tarieven? Deze vindt u in de Verordening Wmo 2015 en de Nadere regels Wmo.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.