DE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR MINIMA

Hebt u als inwoner van de stad Groningen een minimuminkomen? En sluit u bij zorgverzekeraar Menzis een basisverzekering af met daarbij de aanvullende verzekering Garant Verzorgd 1,2 of 3? Dan hebt u met de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (onder andere) recht op vergoeding van de door u betaalde inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor WMO-maatwerkvoorzieningen voor:

  • huishoudelijke hulp,
  • individuele begeleiding,
  • hulpmiddelen, of
  • woningaanpassingen.

U krijgt maximaal € 400,- per huishouden per kalenderjaar vergoed.

Meer informatie over deze verzekering en over de inkomensgrenzen kunt u vinden op gemeente.groningen.nl/zorgverzekering-voor-minima-aanvragen.

U kunt ook contact opnemen met de gemeente Groningen, telefoonnummer 14 050. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.