MINIMALOKET EN BIJSTAND

Hebt u een minimuminkomen? En woont u in de gemeente Groningen? Dan kunt u misschien gebruik maken van een regeling van de gemeente.
Op de website van de gemeente vindt u een overzicht van gemeentelijke regelingen voor minima voor inwoners van de gemeente Groningen.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.