EIGEN BIJDRAGE WMO VOORZIENINGEN

Als de gemeente u een Wmo voorziening verstrekt, maakt de gemeente kosten voor u. U moet in die kosten bijdragen. Voor de meeste Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Voor alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd, behalve voor:

  • Rolstoelen
  • Collectief vervoer (hiervoor wordt al een bijdrage per rit gevraagd)

Verder geldt dat bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en hun partner geen eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen betalen.

En aan (ouders van) kinderen tot 18 jaar wordt geen eigen bijdrage opgelegd, behalve als er woningaanpassingen nodig zijn. Voor alle andere voorzieningen geldt dat er pas een eigen bijdrage wordt opgelegd aan kinderen nadat zij 18 jaar zijn geworden.

Eigen bijdrage ook in 2018 naar inkomen en vermogen

Dinsdag 10 oktober 2017 heeft Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Het nieuwe kabinet heeft een aantal plannen om de zorg en ondersteuning te veranderen. Voor de meeste veranderingen zijn aanpassingen van de wet nodig. Het voornemen is om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2019 hierop aan te passen. Zodra de plannen van het kabinet definitief zijn, leest u dit op onze website.

Voor 2018 geldt dat de eigen bijdrage afhankelijk is van uw inkomen en uw vermogen.

Niet uw hele inkomen en vermogen wordt daarbij gebruikt. Zowel van uw inkomen als van uw vermogen mag u een bepaald bedrag aftrekken. Dat telt dan niet mee. Hoe groot het bedrag is dat u mag aftrekken, hangt af van uw situatie; bent u alleenstaand of niet. En van uw leeftijd; bent u met pensioen of niet.

Peiljaar 2016

Voor het berekenen van uw eigen bijdrage gaan we in 2018 uit van het ‘peiljaar’ 2016. Uw inkomen en vermogen zijn voor dat jaar al vastgesteld door de Belastingdienst. Is uw inkomen sterk gedaald sinds die tijd, neem dan contact op met het CAK.

Berekening eigen bijdrage

De eigen bijdrage bestaat uit twee delen:

1.    Basisbedrag
Iedereen betaalt een vast basisbedrag.

  • In 2018 is dat € 17,60 per 4 weken.
  • Alleen als u gehuwd/samenwonend bent en beiden of één van u beiden nog niet AOW-gerechtigd zijn/is, dan geldt een basistarief van € 0,- (nul euro).

2.    Inkomensafhankelijk bedrag
Naast het basisbedrag betaalt u een bedrag dat afhangt van de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen en uw (gezamenlijk) vermogen (spaargeld). Dat wil dus zeggen dat het inkomen en vermogen van uw partner in 2016 ook meetelt.

Rekenhulp 2018

Op de pagina 'Bereken uw maximale eigen bijdrage' vindt u een handige rekenhulp. Met deze eenvoudige rekenhulp berekent u uw maximale eigen bijdrage per 4 weken.

De rekenhulp is slechts een hulpmiddel om u een indicatie te geven van uw maximale eigen bijdrage. De rekenhulp rekent met de gegevens die u invult. Daarom kunt u aan de uitkomst van de berekening geen rechten ontlenen.

Vergoeding eigen bijdrage voor minima

De gemeente Groningen heeft voor haar inwoners met een laag inkomen een collectieve verzekering afgesloten: de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). Hierin is een vergoeding van de eigen bijdrage opgenomen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het hoe en waarom van de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen en diensten? Lees dan onze uitgebreide informatie in de Veelgestelde vragen. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.