EIGEN BIJDRAGE WMO VOORZIENINGEN

Als de gemeente u een Wmo voorziening verstrekt, maakt de gemeente kosten voor u. U moet in die kosten bijdragen. Voor alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd, behalve voor:

  • Rolstoelen
  • Collectief vervoer (hiervoor wordt al een bijdrage per rit gevraagd)

Verder geldt dat bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en hun partner geen eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen betalen.

En aan (ouders van) kinderen tot 18 jaar wordt geen eigen bijdrage opgelegd, behalve als er woningaanpassingen nodig zijn. Voor alle andere voorzieningen geldt dat er pas een eigen bijdrage wordt opgelegd aan kinderen nadat zij 18 jaar zijn geworden.

In 2019 is eigen bijdrage Wmo maximaal € 17,50

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Alleen als de kosten van de voorziening lager zijn dan € 17,50 betaalt u de kosten.

Inkomen of vermogen telt niet meer mee

In 2019 telt het inkomen of vermogen niet meer mee bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken ongeacht uw inkomen of vermogen.

Partner nog geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning op maat

U betaalt een eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor een scootmobiel. Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage. Ook als u de ondersteuning zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb). In 2019 betaalt u voor Wmo ondersteuning op maat maximaal € 17,50 per 4 weken eigen bijdrage.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen en opvang

De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen en opvang binnen een instelling blijft hetzelfde. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen? Of woont u onder begeleiding thuis? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo en gaat ook u maximaal € 17,50 per 4 weken betalen.

De regeling algemene voorziening huishoudelijke hulp en de Wmo-taxi vallen buiten deze wijziging

Maakt u gebruik vaan de ‘Regeling algemene voorziening huishoudelijke hulp 2019’? Dan geldt het nieuwe tarief eigen bijdrage in 2019 niet voor u. Ook in 2019 betaalt u daarvoor een inkomensafhankelijke tariefbijdrage.

Ook voor het gebruik van de Wmo-taxi blijft u gewoon per rit een ritprijs betalen.

Vergoeding eigen bijdrage voor minima

De gemeente Groningen heeft voor haar inwoners met een laag inkomen een collectieve verzekering afgesloten: de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). Hierin is een vergoeding van de eigen bijdrage opgenomen.

Meer informatie

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.