EIGEN BIJDRAGE WMO VOORZIENINGEN

Voor de meeste Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen en het vermogen.

Voor alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd, behalve voor:

  • Rolstoelen
  • Collectief vervoer (hiervoor wordt al een bijdrage per rit gevraagd)

Verder geldt dat bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en hun partner geen eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen betalen.
En aan (ouders van) kinderen tot 18 jaar wordt geen eigen bijdrage opgelegd, behalve als er woningaanpassingen nodig zijn. Voor alle andere voorzieningen geldt dat er pas een eigen bijdrage wordt opgelegd aan kinderen nadat zij 18 jaar zijn geworden.

Verlaging eigen bijdrage in 2017

Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen waardoor iedereen vanaf 1 januari 2017 iets minder eigen bijdrage gaat betalen. We hebben de veranderingen voor u op een rij gezet

Wat verandert er in 2017?

Het minimale bedrag dat u aan eigen bijdrage betaalt, het basistarief, gaat omlaag.

Afhankelijk van uw situatie zijn de bedragen in 2017:

  • Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50.
  • Gehuwden/samenwonenden beide boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50.
  • Gehuwden/samenwonenden waarvan een van de partners nog niet AOW-gerechtigd is en met een verzamelinkomen lager dan 35.000 euro, betalen geen basistarief meer.

Het berekeningspercentage gaat omlaag van 15% naar 12,5%.

Rekenhulp 2017

Op de pagina ‘Bereken uw maximale eigen bijdrage’ vindt u een handige rekenhulp. Met deze eenvoudige rekenhulp berekent u uw maximale eigen bijdrage per 4 weken voor 2017.
De rekenhulp is slechts een hulpmiddel om u een indicatie te geven van uw maximale eigen bijdrage. De rekenhulp rekent met de gegevens die u invult. Daarom kunt u aan de uitkomst van de berekening geen rechten ontlenen.

Vergoeding eigen bijdrage voor minima

De gemeente Groningen heeft voor haar inwoners met een laag inkomen een collectieve verzekering afgesloten: de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). Hierin is een vergoeding van de eigen bijdrage opgenomen.

Meer informatie

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.