TEGEMOETKOMING AANNEMELIJKE MEERKOSTEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN BEPERKTEN

De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen met de laagste inkomens die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking.

Aanvragen voor 2018 niet meer mogelijk

De regeling geldt per jaar en kan alleen in het lopende jaar worden aangevraagd en alleen binnen de voor dat jaar vastgestelde periode. Achteraf aanvragen is niet mogelijk.

U kunt nu niet meer aanvragen. Voor 2018 kon de tegemoetkoming worden aangevraagd tussen 1 mei en uiterlijk 30 november. Na 30 november 2018 is het niet meer mogelijk de tegemoetkoming voor 2018 alsnog aan te vragen. Formulieren ingestuurd na 30 november worden niet meer in behandeling genomen.

Begin 2019 zal bekend gemaakt worden of de regeling ook in 2019 aangevraagd kan worden.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.