TEGEMOETKOMING AANNEMELIJKE MEERKOSTEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN BEPERKTEN (MEERKOSTENREGELING)

Inwoners van Groningen met een chronische ziekte of beperking kunnen de tegemoetkoming aannemelijke meerkosten aanvragen.
De tegemoetkoming is bedoeld om mensen met de laagste inkomens, die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen.

De aanvraagtermijn

In 2019 kunt u vanaf 1 mei tot en met 30 november aanvragen.

De hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming in 2019 is € 330,-

Wanneer komt u in aanmerking?

Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden.
U moet aan al deze voorwaarden voldoen:

 1. Uw woonplaats is Groningen op het moment dat u de aanvraag doet;
 2. én u voldoet aan de volgende inkomensvoorwaarde:

  GezinssituatieBruto jaarinkomen
  Alleenstaande (ouder)zonder pensioen€ 17.267,-
  met pensioen€ 18.003,-
  Gehuwd / samenwonendzonder pensioen€ 24.667,-
  met pensioen€ 24.874,-
 3. én u had in 2018 minimaal € 385,- aan extra kosten voor uw chronische ziekte of beperking. De kosten zijn bijvoorbeeld uw verplicht eigen risico voor de zorgverzekering 2018 in combinatie met nota’s die u in 2018 had voor uw chronische ziekte of beperking;
 4. én u ook één van onderstaande indicaties of verstrekkingen had. Deze indicaties of verstrekkingen moeten geheel of gedeeltelijk geldig zijn in 2018 en zijn afgegeven voor een aaneengesloten periode van ten minste zes maanden.Het gaat om één van onderstaande indicaties of verstrekkingen:
   • een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet,
   • bijzondere bijstand voor:
    • bewassing
    • kledingslijtage
    • stookkosten en/of
    • maaltijdvoorziening
   • een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz);
   • een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier;
   • een collectieve aanvullende zorgverzekering 'Garant Verzorgd 3' of 'Extra Verzorgd 3' in heel 2018 bij Menzis;
   • een aanvullende zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking bij een andere zorgverzekeraar in heel 2018.

    Hebt u geen van bovenstaande indicaties of verstrekking?
   • Dan kunt u toch een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u een chronische ziekte of beperking in 2018 had gedurende ten minste zes aaneengesloten maanden. Als bewijs heeft u dan een verklaring nodig van uw huisarts of specialist. Download en print het document “Aanvraag medische gegevens door patiënt” (pdf 51kB). Laat dit door uw arts invullen en ondertekenen.
   • Praktijkstempel op verklaring huisarts/specialist
    Op de artsenverklaring moet een praktijkstempel. Daarmee geeft de arts de verklaring rechtsgeldigheid. Alle artsen beschikken over zo’n stempel. Als de arts geen stempel wil zetten dan kan dat ook een andere reden hebben, bijvoorbeeld omdat hij/zij van mening is dat u niet chronisch ziek bent. Heeft u een verklaring zonder stempel dan moet de reden daarvan op het formulier worden ingevuld met de gegevens van de betreffende arts. De gemeente-arts zal dan zo nodig contact opnemen met uw huisarts.

Kinderen

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Heeft uw kind een chronische ziekte of beperking? En heeft u daardoor extra kosten moeten maken die niet op een andere manier vergoed worden? Dan kunt u, als u ook voldoet aan de andere voorwaarden, een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u die extra kosten (€ 385,- of meer) voor uw kind gemaakt hebt.

Bewijs meesturen

Bij het aanvraagformulier moet u in ieder geval inleveren:

 • een kopie van de voor- én achterkant van uw identiteitsbewijs. Dit hoeft alleen als u de aanvraag niet eerder hebt ingediend;
 • én een kopie van uw zorgpolis 2018;
 • én een kopie van de inkomensverklaring 2018 van de Belastingdienst van uzelf (en van uw eventuele partner). Alleen als u in 2018 het hele jaar een bijstandsuitkering hebt ontvangen, hoeft dit niet;
 • én een kopie van uw indicatie. Dit hoeft alleen als u deze niet van de gemeente Groningen heeft ontvangen;
 • én een kopie bewijs dat bij u in 2018 minimaal € 385,- aan extra kosten voor uw chronische ziekte of beperking hebt gehad;

Zonder deze bewijzen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming 1 keer per jaar aanvragen. Wij betalen het bedrag in 1 keer. Vanaf 1 mei tot en met 30 november 2019 kunt u een aanvraag indienen. Aanvragen in 2019 doet u op basis van gegevens van 2018.

Digitaal aanvragen via Mijn Loket

U moet het aanvraagformulier en de bewijstukken digitaal, via de computer, inleveren. Dat doet u via Mijn Loket, het digitale loket van de gemeente Groningen. Daarvoor moet u inloggen met DigiD. Hebt u geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan. Hoe dat werkt leest u in de ‘Meest gestelde vragen’ onder het kopje ‘Aanvragen’.

Tegemoetkoming aanvragen met DigiD >>

Hebt u in 2018 de tegemoetkoming aangevraagd en gekregen? Dan hebt u voor 1 mei 2019 van ons een aanvraagformulier met alle noodzakelijke informatie thuisgestuurd gekregen. Dat formulier is persoonlijk; gebruik alleen dat formulier.

Hebt u nog niet eerder aangevraagd? Of wilt u een aanvraag doen voor een minderjarig kind? Dan kunt hier een aanvraagformulier downloaden (pdf 549 kB).

Inleveren per post

Lukt digitaal aanvragen echt niet? En hebt u niemand om u daarbij te helpen? Dan kunt u dit jaar nog het formulier met bijlage(n) gratis opsturen naar:
            
Gemeente Groningen
Wmo: Meerkostenregeling
Locatie Kreupelstraat
Antwoordnummer 374
9700 WB Groningen

Meer weten?

Kijk bij de 'meest gestelde vragen'. Daar vindt u de antwoorden op uw vragen.

Hebt u vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om de documenten digitaal in te leveren dan kunt u een beroep doen op het WIJ-team in de buurt. De WIJ-medewerkers helpen u graag op weg. Vergeet dan niet het aanvraagformulier en de bewijsstukken mee te nemen. En uw DigiD gegevens.
Heeft u geen DigiD dan kan de WIJ-team u ook helpen bij het aanvragen van een DigiD.
De WIJ-teams zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur via telefoonnummer (050) 367 42 00.

Let op: Aanvragen ingediend na 30 november 2019 worden niet in behandeling genomen.

Hebt u een vraag over een al ingediende aanvraag?

Dan kunt u bellen met het telefoonnummer (050) 367 5000 van de gemeente Groningen.
Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 - 17:00 uur.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.