MEEST GESTELDE VRAGEN MEERKOSTENREGELING

Hoe komt u aan het bewijs dat u in 2018 € 385,- extra kosten had?

Het gaat om een officieel bewijs van de zorgverzekeraar met daarop de naam, het bedrag van het verplicht eigen risico dat in rekening is gebracht en het jaar (2018) waarin dat in rekening gebracht is.

Staan er op het bewijs dat u van uw verzekeraar krijgt andere gegevens of zorgkosten dan mogen die onleesbaar gemaakt worden. Deze zijn voor de aanvraag niet nodig.

Soms is het mogelijk om in te loggen op de website van de zorgverzekeraar. Hier kunt u zien wat het eigen risico is dat in rekening is gebracht. Hiervan kan een zogenaamde printscreen of print gemaakt worden. Ook dit kan gebruikt worden als bewijs.

In verband met de privacy worden gegevens die niet van belang zijn voor de aanvraag niet bewaard.

Wat als u het verplicht eigen risico niet volledig hebt betaald?

Hebt u door een chronische ziekte of beperking in 2018 extra kosten (€ 385,- of meer) gemaakt die niet op andere wijze vergoed worden? Maar u hebt het verplicht eigen risico om welke reden dan niet volledig betaald? Dan wordt van u gevraagd met nota’s (betalingsbewijzen, bonnetjes enz.) aan te tonen dat u in 2018 in totaal voor minimaal € 385,- extra kosten gemaakt hebt door uw chronische ziekte of beperking.

Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de kosten voor dieet, hulpmiddelen (o.a. speciale aangepaste brillen, rollator, rolstoel, sta-op hulp, hoog-/laagbed, krukken, scootmobiel, douchestoel, alarmeringsapparaat, aangepaste fiets en driewielers), extra kleding/ beddengoed, verwarming, vervoer, eigen bijdrage (o.a. medicijnen, CAK, was- en strijkservice en huishoudelijke hulp), medicijnen die niet meer vergoed worden, fysiotherapie die niet vergoed wordt, extra kosten voor het wassen van kleding en/of overige kosten die hier niet genoemd zijn.

Het hele jaar een uitkering; wel of geen inkomensverklaring opsturen?

Als u in 2018 het hele jaar een bijstandsuitkering van de gemeente Groningen hebt gehad, hoeft u geen inkomensverklaring van de belastingdienst (IB 60) in te leveren.

Dat geldt echter niet als u naast een (aanvullende) bijstandsuitkering nog andere inkomsten hebt gehad. Zodra er naast de uitkering sprake is van andere inkomsten moet de inkomensverklaring (IB 60) wél als bewijs meegestuurd worden.

Hoe komt u aan een inkomensverklaring?

U kunt een inkomensverklaring (IB60) zelf downloaden in MijnBelastingdienst.nl

 • Inloggen op MijnBelastingdienst.nl doet u met DigiD;
 • U kunt een inkomensverklaring voor 2018 downloaden als u geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te doen over 2018;
 • Moet u wel aangifte doen? Dan is de inkomensverklaring beschikbaar vanaf eind april.

Downloaden doet u zo:

 • Log in op MijnBelastingdienst.nl;
 • Inloggen op Mijn belastingdienst doet u met DigiD;
 • Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting';
 • Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wil hebben;
 • Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]';
 • Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'; 
  Er opent een pdf dat u kunt opslaan of afdrukken.

Telefonisch opvragen kan ook:

 • Bel met de Belastingtelefoon: 0800 0543;
 • Houd uw Burgerservicenummer bij de hand als u belt;
 • Binnen een week ontvangt u de verklaring.

Tot wanneer kunt u nog aanvragen?

U kunt in 2019 aanvragen tussen 1 mei en 1 december. Aanvragen ingediend na 30 november 2019 worden niet in behandeling genomen. Na het (digitaal) inleveren van het formulier wordt de aanvraag gecontroleerd. Als er nog gegevens ontbreken, zullen wij deze bij u opvragen. Als alles compleet is, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.

Is de vergoeding persoonlijk of per huishouden?

De vergoeding kan per persoon aangevraagd worden. U moet hiervoor per persoon een aanvraagformulier invullen. Ook als u gehuwd bent of samenwoont. Bij aanvragen voor minderjarige kinderen vult u per kind een apart aanvraagformulier in. Per aanvraagformulier moeten ook álle bewijsstukken worden ingeleverd.

Kan de vergoeding ook aangevraagd worden voor een minderjarig kind?

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Hebt u door de chronische ziekte of beperking van een of meerdere van de kinderen extra kosten in 2018 gemaakt die niet op andere wijze vergoed worden? Dan kunt u een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat er extra kosten (€ 385,- of meer) gemaakt zijn.

De aanvraag voor een minderjarig kind kan alleen worden gedaan door de ouder of verzorger tot wiens last het minderjarige kind komt.

Door de wet op de privacy mogen we geen gegevens gebruiken van minderjarigen om hen een brief en/of aanvraagformulier toe te sturen. Wil men een aanvraag indienen voor een minderjarig kind, dan kiest u na inloggen met uw DigiD voor de optie ”Ik heb geen aanvraag ontvangen”. (zie verder onder Digitaal aanleveren)

Geldt een uitkering ook als bewijs voor een chronische ziekte of handicap?

Nee, een uitkering zoals een Wajong, WIA, WAO of Ziektewetuitkering is geen geldig bewijs voor een chronische ziekte of beperking.

Moet het inkomen van de ouder(s) meegerekend worden voor een meerderjarig kind datnog thuis woont?

Nee, het inkomen van de ouders telt in die situatie niet mee.

Hebben nabestaanden nog recht op de vergoeding?

Alleen als de aanvrager is overleden na de dag dat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt de aanvraag nog beoordeeld.

U bent verhuisd buiten Groningen; hebt u dan nog recht op de vergoeding?

Alleen als u woonde in Groningen op de dag dat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt de aanvraag nog beoordeeld.

Mag het bankrekeningnummer (het IBAN) dat bij de gemeente bekend is gewijzigd worden op het aanvraagformulier?

Hebt u een formulier ontvangen waarop het IBAN al is ingevuld?

 • Als u een uitkering ontvangt van de gemeente, mag het IBAN niet worden gewijzigd.
 • Als u onder bewind staat (bijvoorbeeld bij de Kredietbank), mag het IBAN niet worden gewijzigd.
 • Alleen als bovenstaande niet van toepassing is, dan mag het IBAN veranderd worden.

Waarom moet elk jaar opnieuw worden aanvragen?

Jaarlijks wordt de vergoeding opnieuw bekeken door de gemeente Groningen.

U wist niet van deze regeling. Kan de vergoeding 2018 alsnog worden aangevraagd?

Nee. De regeling geldt per jaar en kan alleen in het lopende jaar worden aangevraagd en alleen binnen de voor dat jaar vastgestelde periode. Achteraf aanvragen kan niet.

Aanvragen

 1. Aanvraagformulier ontvangen van de gemeente
  In 2019 hebben we verschillende doelgroepen een aanvraagformulier gestuurd. Dit is een persoonlijk aanvraagformulier op basis van de gegevens die bij ons bekend zijn. Het is de bedoeling dat u het toegestuurde formulier gebruikt. Op het formulier staat precies welke bewijsstukken we nodig hebben.
 2. Geen aanvraagformulier ontvangen
  Hebt u geen aanvraagformulier ontvangen, bijvoorbeeld bij een eerste aanvraag of bij een aanvraag voor een minderjarig kind, dan kunt u direct inloggen op Mijn Loket. Vervolgens volgt u de instructie van Mijn Loket.
>> Inloggen op Mijn Loket doet u met uw DigiD.

Waar moet het ingevulde formulier naar toegestuurd?

In 2019 moeten het aanvraagformulier en alle bewijsstukken digitaal worden ingeleverd.

Daarvoor moet u het aanvraagformulier en alle bewijsstukken eerst scannen.

Scannen

Om het aanvraagformulier en de bewijsstukken digitaal te kunnen inleveren (uploaden) moeten deze eerst gescand worden. Met een speciale ‘app’ maakt u een soort foto van het formulier en van elk bewijsstuk. De app zet dit automatisch om in een voor de computer bruikbaar document (PDF).  De app kunt u gratis downloaden in de Appstore of Playstore. Bijvoorbeeld ‘Tiny scanner’ of ‘CamScanner’.

Scan het aanvraagformulier en de bewijsstukken vóór u naar Mijn Loket gaat, dan kunt u ze meteen uploaden. En vergeet niet het aanvraagformulier te ondertekenen.

Digitaal inleveren via Mijn Loket.

Dit jaar kunt u het aanvraagformulier en de bewijsstukken digitaal, via de computer, inleveren. Dat doet u via Mijn Loket, het digitale loket van de gemeente Groningen. Digitaal inleveren heeft het voordeel dat de afhandeling van uw aanvraag sneller gaat. Echt moeilijk is het niet!

Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Geen DigiD? Deze kunt u aanvragen via de website: www.digid.nl

Na inloggen in Mijn Loket kiest u voor de formulieren-optie die bovenaan het aanvraagformulier staat dat u van de gemeente heeft ontvangen.

Hebt u geen formulier ontvangen (bijvoorbeeld bij een eerste aanvraag of een aanvraag voor kinderen)? Kies dan voor de optie “Ik heb geen aanvraag ontvangen”

Het werkt digitaal inleveren?

 1. Controleer de gegevens op het formulier en/of vul het volledig in. Vergeet niet te ondertekenen.
 2. Scan het formulier en de gevraagde bewijsstukken.
 3. Ga naar de WIJ website: wij.groningen.nl/geldzaken.
 4. Klik op Compensatieregeling voor extra ziektekosten. En vervolgens op Gemeente Groningen.
 5. Hier vindt u informatie over de regeling en de link onder ‘Digitaal aanvragen via Mijn Loket’.
 6. Klik op de link Tegemoetkoming aanvragen met DigiD. En klik dan op het rode balkje ‘Inloggen met DigiD’. Hierna kunt u inloggen met uw DigiD.
 7. Er volgt een keuzemenu met de opties:
 • Formulier situatie controle: Cliënt heeft de tegemoetkoming in 2018 ontvangen
 • Match formulier: De indicatie en het inkomen van 2018 zijn bekend
 • Formulier reguliere aanvraag              
 • Ik heb geen aanvraag ontvangen

Kies de optie die op uw aanvraagformulier vermeld staat of voor de optie ‘Ik heb geen aanvraag ontvangen’

 1. Volg de aanwijzingen van Mijn Loket.

Kan het formulier en de bewijsstukken ook per post ingestuurd worden?

Dat kan wel, maar in verband met de verwerking raden wij u dat af. Lukt het u niet om de stukken digitaal aan te leveren, dan kunt u altijd een beroep doen op het WIJ-team bij u in de buurt. De WIJ-medewerkers helpen u graag. Neemt u dan wel het aanvraagformulier en alle bewijsstukken mee. En vergeet uw DigiD gegevens niet!

Hebt u geen DigiD? Dan kan het WIJ-team u ook helpen bij het aanvragen daarvan.

De WIJ-teams zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur via telefoonnummer (050) 367 42 00.

Lukt digitaal aanleveren van de aanvraag echt niet? Stuur dan het aanvraagformulier en alle bewijsstukken naar:

Gemeente Groningen
Team Meerkosten
Antwoordnummer 374
9700 WB Groningen

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.