COMPENSATIEREGELING VERPLICHT EIGEN RISICO ZORGVERZEKERING VOOR INWONERS VOORMALIGE GEMEENTE TEN BOER

De vergoedingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie van het verplicht Eigen Risico (CER) is door het RIJK afgeschaft.

Voor inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer kunnen gebruik maken van een regeling die deze afgeschafte wet- en regelgeving compenseert.

Voorwaarden

  • U woont in de voormalige gemeente Ten Boer,
  • bij hebt het verplicht eigen risico zorgverzekering (€ 150,- of meer) betaald
  • U hebt een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum.

Aanvragen

U kunt één keer per jaar aanvragen. We adviseren u om te wachten tot duidelijk is welke kosten u uiteindelijk hebt gemaakt in het jaar waarover u aanvraagt.  U kunt uw aanvraag 2018 nog tot en met 30 juni 2019 indienen.

Contact

Hebt u vragen over deze regeling? U kunt altijd terecht bij een WIJ-team bij u in de buurt. Bijvoorbeeld WIJ Ten Boer.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.