COMPENSATIEREGELING VERPLICHT EIGEN RISICO ZORGVERZEKERING VOOR INWONERS VOORMALIGE GEMEENTE TEN BOER

De vergoedingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie van het verplicht Eigen Risico (CER) is door het RIJK afgeschaft.

Voor inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer kunnen gebruik maken van een regeling die deze afgeschafte wet- en regelgeving compenseert.

Voorwaarden

  • U woont in de voormalige gemeente Ten Boer,
  • bij hebt het verplicht eigen risico zorgverzekering (€ 150,- of meer) betaald
  • U hebt een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum.

Aanvragen

Aanvragen 2018
U kunt voor 2018 niet meer aanvragen. Voor 2018 kon de tegemoetkoming tot uiterlijk 30 juni 2019 worden aangevraagd. Na 30 juni 2019 is het niet meer mogelijk de compensatieregeling 2018 alsnog aan te vragen. Achteraf aanvragen is niet mogelijk. Formulieren ingestuurd na 30 juni worden daarom niet meer in behandeling genomen.

Aanvragen 2019
Aanvragen voor compensatie over 2019 is nog niet mogelijk. Op dit moment wordt gewerkt aan één regeling voor de hele (nieuwe) gemeente Groningen. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. De verwachting is dat dit eind 2019 bekend gemaakt kan worden.

Contact

Hebt u vragen over deze regeling? U kunt altijd terecht bij een WIJ-team bij u in de buurt. Bijvoorbeeld WIJ Ten Boer.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.