COMPENSATIEREGELINGEN

Maakt u extra kosten door een chronische ziekte of een beperking? Er zijn verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.
Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten
Informatie over een tegemoetkoming als u bijzondere extra kosten maakt door een ziekte of beperking.
Bestand PDF documentAanvraagformuliercompensatieregelingverplichteigenrisicozorgverzekering2018VoormaligegemeenteTenBoer.pdf
Compensatieregeling verplicht eigen risico zorgverzekering voor inwoners voormalige gemeente Ten Boer
Collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners voormalige gemeente Haren
Woont u in de voormalige gemeente Haren? Dan kunt u gebruik maken van een collectieve zorgverzekering die de gemeente samen met zorgverzekeraar Menzis aanbiedt.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.