Armoede bestaat ook in Haren

In Haren houdt Humanitas in samenwerking met WIJ Groningen een financieel-spreekuur.  Rianne Spriensma (sociaal raadsvrouw van het WIJ-team) sluit hierbij aan en biedt sociaal juridische dienstverlening aan. Niet zonder reden. “Sinds de verhoogde energieprijzen wordt steeds duidelijker dat armoede óók in Haren bestaat”, zegt Rianne.

Rianne is sociaal raadsvrouw en ontmoet in Haren geregeld mensen die financieel in de knel zijn gekomen. Het zijn volgens haar mensen met verschillende achtergronden die niet voldoen aan de stereotype verwachting. “Nee, want sommigen van hen wonen in een groot vrijstaand huis. Maar hun inkomen kan door omstandigheden laag zijn”, zegt Rianne. In die gevallen mag je spreken van ‘verborgen armoede’.

Verborgen?

De armoedegrens ligt volgens het Sociaal Cultureel Planbureau op 1533 euro netto inkomen per maand. Komt er minder geld binnen, dan leef je (in theorie) in armoede. Woon je alleen en leef je uitsluitend op een AOW-uitkering (1353,-) dan zit je dus ruim onder de armoedegrens. Als je van oudsher woont in een villa onder hoge bomen, kun je dus toch in financiële problemen geraken. Natuurlijk zijn er ook mensen die het moeten doen met sobere huisvesting en die door allerlei oorzaken geen of weinig inkomen hebben. In beide voorbeelden zijn hun zorgen hetzelfde: onvoldoende geld.

Geen verwijt
De collega’s van het WIJ-team in Haren bieden ondersteuning om onder andere geldzorgen het hoofd te bieden. “We oordelen nooit. Bij ons hoor je geen verwijten, maar gaan we met de mensen op zoek naar de oorzaak waardoor ze niet kunnen rondkomen. Waar mogelijk wijzen we de weg naar regelingen en voorzieningen. Maar ook willen we mensen adviseren hoe ze misschien hun leefstijl en bestedingspatroon kunnen aanpassen aan de omstandigheden. We zoeken naar een duurzame oplossing voor de situatie.”

Keuzes
Als je het runnen van een huishouding ziet als een spel, dan lukt het de ene persoon om met dezelfde inkomsten wél rond te komen, waar iemand anders het niet lukt. Hoe komt dat? Rianne benadrukt nog eens dat het WIJ-team geen oordeel velt over de manier waarop iemand met geld omgaat, maar objectief wil zij wel meegaan in de redenatie dat het vaak gaat om keuzes. Niet altijd, maar vaak wel. Wat koop je en is dat noodzakelijk? Hoe koop je het: door geld te lenen of door veel ineens uit te geven? Spaar je of niet? Op dit vlak (keuzes) is veel te winnen.

Onheil
Een mens kan dingen overkomen (zoals ziekte, ongeluk, scheiding. laaggeletterdheid, eenzaamheid, taalproblematiek, geen sociaal netwerk) waardoor de financiën in de war raken. Daar kunnen regelingen en toeslagen dan goed bij helpen. De overheid is bijvoorbeeld bij eigen woningen bereid om geld te lenen, dat pas hoeft te worden terugbetaald als de woning wordt verkocht.

Gesprek

WIJ Groningen kan mensen de korte route wijzen binnen de gemeente. Of liever gezegd: de korte route naar de verlichting van de financiële zorgen. Kijk voor meer informatie op WIJ-team Haren.